Visie en doel

  • Doelen van de stichting

    De kleinschaligheid van Logeerhuis Simba zorgt ervoor dat iedere deelnemer individuele aandacht kan krijgen op zijn/haar specifieke behoeften. Dat houdt dus in dat er geconcentreerd op persoonlijke doelen gewerkt kan worden tijdens de logeerweekeinden die vooraf besproken worden met ouders/verzorgers tijdens het intakegesprek. Een aantal van die doelen zal sowieso gemeenschappelijk zijn, zoals (het vergroten van) de zelfredzaamheid en het maken van en onderhouden van sociaal contact met elkaar. Dat betekent dus tevens dat de ouders/verzorgers/mantelzorgers tijdens deze weekeinden ontlast worden.

  • Visie van het bestuur

    De kleinschaligheid van max. drie deelnemers maakt het extra aantrekkelijk, omdat er dan meer individuele aandacht zal zijn en de omgeving prikkelarm is vanwege het beperkte aantal aanwezigen. Naast een kinder en jongerengroep is er 1 maal per maand een 18plus groep mogelijk. De meeste logeerhuizen zijn over het algemeen slechts tot de kalenderleeftijd van 18 jaar toegankelijk. Eigenlijk is dat gek. Autisme verdwijnt namelijk niet na 18 jaar.

Stichting Logeerhuis Simba © All Rights Reserved
|