Visie

Initiator van Logeerhuis Simba

Waarom deze zeer kleinschalige opvang, die niet direct aan leeftijd gebonden is? Dat heeft te maken met de ervaringen van de bewoner van dit huis. Zijn naam is Reinier Veen, geboren in 1984 en in Rotterdam opgegroeid. Hij heeft ervaring op het gebied van Beschermd Wonen (BW) en logeeropvang voor (jeugdige en volwassen) mensen met autisme en ADHD.

  • Verleden

    Al vanaf z’n derde jaar werd hij aan allerlei medische en psychologische onderzoeken onderworpen, totdat er rond z’n zevende jaar in eerste instantie PDD NOS werd gediagnosticeerd, maar later bleek het klassiek autisme te zijn. Op zijn tiende scheidden zijn ouders en is hij bij zijn vader gaan wonen. Sindsdien zijn Reinier en z’n vader altijd begeleid geweest door een vaste psychotherapeut. Vanaf z’n achttiende ging hij op kamers in een Beschermd Wonen omgeving in Rotterdam, maar dat beviel hem niet. Gedurende twee jaar is hij bij z’n moeder gaan wonen, die inmiddels naar Dordrecht was verhuisd. Hierna heeft hij vanaf 2005 een paar maanden in een Beschermd Wonen locatie van Pameijer in Rotterdam gewoond. Vanaf 2006 is hij zelfstandig gaan wonen, maar wel altijd met structurele begeleiding en toezicht vanuit de verschillende instellingen. Echter, pas vanaf 2008 kan hij beschikken over een PGB (persoons gebonden budget met een Zorgzwaarte pakket) en kan hij zelf z’n hulp inkopen. Parallel aan het zelfstandig wonen heeft Reinier regelmatig gebruik gemaakt van logeerhuizen, zowel in als buiten Rotterdam, omdat hij een sterke behoefte had aan een omgeving waarin hij zich geborgen kon voelen.

  • Visie

    Vanuit de ervaringen van Reinier wil hij, enerzijds zelf als cliënt, anderzijds als initiator van dit kleinschalige logeerhuis, het anders doen dan de andere logeerhuizen. Daarom heeft hij gesteld dat leeftijd niet doorslaggevend moet zijn om mensen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme spectrum stoornis (ASS), ADHD en/of met een licht verstandelijke beperking in zijn woning te laten logeren. Deze visie deelt het stichtingsbestuur met hem. De kleinschaligheid van max. vier deelnemers maakt het extra aantrekkelijk, omdat er dan meer individuele aandacht zal zijn en de omgeving prikkelarm is vanwege het beperkte aantal aanwezigen. De meeste logeerhuizen zijn over het algemeen slechts tot de kalenderleeftijd van 18 jaar toegankelijk. Echter, uit ervaring is gebleken dat er na die leeftijd ook nog steeds die behoefte aanwezig is om ergens veilig en geborgen te kunnen logeren. Hierbij worden uiteraard ook de nodige passende activiteiten aangeboden.

Stichting Logeerhuis Simba © All Rights Reserved
|