Klachten

Klachten


Het kan zijn dat je als kind of ouder niet geheel tevreden bent over de door ons geleverde begeleiding en zorg. Wij vinden het belangijk dat dit bespreekbaar is. Daarom doen wij bij ouders en kinderen regelmatig tevredenheidsonderzoeken. Toch kan het zijn dat dit niet genoeg is. Je kan dan een klacht indienen. Een klacht kan je altijd mailen naar ons bekende email adres. Wij zullen dan binnen enkele dagen een bevestiging sturen dat we de klacht hebben ontvangen. We streven er naar dat we binnen 2 weken de klacht inhoudelijk zullen beantwoorden. Indien nodig zullen we om de tafel gaan en een oplossing zoeken.

Niet tevreden met de oplossing

  • Klachtenportaal


    Stichting Logeerhuis Simba is lid van Klachtenportaal zorg. Indien we er samen niet uitkomen is het mogelijk een klacht neer te leggen bij ons klachtenportaal waar wij lid van zijn.Klik hier voor meer informatie

Stichting Logeerhuis Simba © All Rights Reserved
|