Doelen

  • Doelen van de Stichting:

    De kleinschaligheid van Logeerhuis Simba zorgt ervoor dat iedere deelnemer individuele aandacht kan krijgen op zijn/haar specifieke behoeften. Dat houdt dus in dat er geconcentreerd op persoonlijke doelen gewerkt kan worden tijdens de logeerweekeinden die vooraf besproken worden met ouders/verzorgers tijdens het intakegesprek. Een aantal van die doelen zal sowieso gemeenschappelijk zijn, zoals (het vergroten van) de zelfredzaamheid en het maken van en onderhouden van sociaal contact met elkaar. Dat betekent dus tevens dat de ouders/verzorgers/mantelzorgers tijdens deze weekeinden ontlast worden.

Stichting Logeerhuis Simba © All Rights Reserved
|