Doelgroepen

Autisme & ADHD

Stichting logeerhuis Simba heeft als doel kinderen (vanaf 5 jaar), jongeren en jongvolwassenen met een ontwikkelingsstoornis, zoals autisme spectrum stoornis (ASS) en ADHD en/of met een licht verstandelijke beperking, kleinschalige logeeropvang in het weekend te bieden. In de toekomst bieden we mogelijk ook woensdagmiddag opvang.

  • Kinderen, jongeren en (jong) volwassenen

    Voor kinderen t/m 12 jaar geldt vooral dat ze even uit het gezin of vertrouwde omgeving weg zijn. Hun verblijf bij Simba wordt zo aangenaam mogelijk ingevuld met diverse activiteiten waar normaal gesproken niet of niet voldoende ruimte en aandacht voor is. Daarnaast zal er aan persoonlijke doelen gewerkt worden t.b.v. (het vergroten van) de zelfredzaamheid en het maken en onderhouden van sociaal contact met elkaar. Door het logeerweekend krijgen ouders/mantelzorgers de gelegenheid om zichzelf even op te laden.

    Jongeren en (jong)volwassenen die al dan niet op zichzelf wonen zijn eveneens van harte welkom. Zeker wanneer zorg in nabijheid nodig is of wanneer ze de geborgenheid nodig hebben die dit kleinschalige logeerhuis hen biedt. Er zal vooraf altijd eerst een uitgebreid intake- en kennismakingsgesprek plaatsvinden met ouders/mantelzorgers en deelnemers om de begeleiding zo goed mogelijk op de individuele behoeften af te stemmen. Capaciteit logeerhuis Simba:
    Er kunnen maximaal vier deelnemers tegelijkertijd in het logeerhuis verblijven.

Happy Land © All Rights Reserved
|